Skip to main content

Vi ønsker velkommen til lokale inspirasjonstreff treff på Østlandet (Lier vgs, Kalnes vgs og BLOK Skøyen) i slutten av oktober/begynnelsen av november.
Invitasjonen med opplysninger om dato, tema osv finner du under INVITASJONER – Workshop.
Invitasjonen er også sendt  ut til alle medlemsbedrifter på epost.

HUSK Å GI INFORMASJON TIL ALLE ANSATTE I BEDRIFTEN!
Påmelding på epost til blok@blok.no innen 22. oktober

Leave a Reply